Vad är en affiliate

Image 1

För att svara på den frågan går jag tillbaka till 1990-talet. vilken var den största händelsen under detta årtionde? Säkert finns det många förslag på vad det kan ha varit, men mitt svar är att den största händelsen under 90-talet var att World Wide Web och därmed Internet blev tillgängligt för allmänheten (nu fick du också veta varför webbsidors adress börjar med www, World Wide Web) Få saker eller händelser har påverkat och påverkar inom så många områden. Informationssamhället hade knappast varit möjligt utan Internet.

Företag och organisationer insåg snabbt att de, med detta nya, media också kunde sprida reklam för sina produkter, tjänster, åsikter eller vad de nu ville föra fram för budskap.

1995 introducerades AltaVista, den första söktjänst som gjorde en ansats att täcka hela Internet. Senare köptes AltaVista upp av konkurrenten Yahoo!. 1998 kom den nu populäraste söktjänsten Google.

Men att hjälpa användarna att hitta rätt på det ständigt växande nätet gav förstås inga pengar, så vad var det som lockade företag att satsa på denna marknad? Svaret är reklampengar. Sökföretagen sålde reklamplats dels på sidorna med sökresultat, dels genom att ge de företag som betalade mest en högre rankning bland sökresultaten.

Man använde sig av en metod som kallas CPM, Cent Per Millie. Det innebär att man jämförde kostnaden för tusen “visningar” av reklam mellan olika media, Internet, TV, Radio, tidningar. Internet var utan konkurrens det media som gav mest för pengarna.

Senare gick företag och organisationer också över till att köpa annonsplats på populära webbsidor och webbsidor som vände sig till deras kundkrets eller sidor som på annat sätt kunde vidga deras kundkrets och det är en del av vad Affiliate Marketing handlar om.

Det finns naturligts även andra användningsområden för ordet affiliate, men det vi kommer att koncentrera oss på här är affiliate marketing, även om jag slutet av denna artikel nämner några andra områden där affiliate används.