De olika aktörerna

Image 2

Affiliate Management kan sägas bestå av tre parter. Annonsör, utgivare och konsument. Det är mittdelen, utgivaren, som är en affiliate, men låt oss titta på alla tre parter.

Annonsör

Annonsören kan vara ett företag som producerar och eller säljer produkter och tjänster, men det kan också vara till exempel en organisation som vill värva medlemmar till sin intressesfär. Det gemensamma för alla, oavsett budskap, är att annonsören är beredd att betala någon annan för att sälja eller göra reklam för deras produkt, tjänst eller åsikt.

Utgivare

Utgivaren är en person, ett företag eller en organisation som har en eller flera webbsidor och eller bloggar där man förutom sina egna texter och bilder, mot betalning, även ger plats för annonsören. Annonsören lämnar länkar, “banners” text och ibland även speciella telefonnummer eller webbadresser till utgivaren, som sedan placeras in på lämplig plats på utgivarens webbsida eller blogg. Utgivaren är den som är affiliate.

Konsument

Konsumenten är den sista länken i kedjan inom Affiliate Management. Konsumenten är den som besöker utgivarens sida och ser annonsörens reklam eller länk och då utför en aktivitet, oftast genom att klicka på annonsen eller länken och leds då till annonsörens sida. Ett annat sätt som ibland används är att konsumenten leds till ett formulär som, efter att det fyllts i skickas till annonsören. Därmed har en kontakt mellan annonsör och konsument upprättats, tack vare utgivaren, Den som besökte utgivarens webbsida utan att klicka på någon annonsörs reklam har brutit kedjan.

På bilden nedan, hämtad från, Sugarrae inc, beskrivs förloppet för affiliate Marketing.

Image 3